Политика на достъпност

Осъзнаваме, че достъпността е главното условие за модерен уебсайт и затова положихме много усилия да подсигурим, сайтът да отговаря на директивите на ЕС, и съответните закони на Република България *.

Освен това, сайтът има за цел да отговаря напълно на директивата за достъпност на уеб съдържанието W3C/WAI's Web Content Accessibility Guidelines 1.0, ниво на съответствие "A". При поява на грешка и дадена страница или част от сайта се разминава със съответния стандарт, моля свържете се с нас. Ние ще положим всички усилия да отстраним проблема възможно най-скоро.

*съответно Законодателството на Република България.

•Закон за защита от дискриминация на хора в неравностойно положение 1995, част III достъп до стоки и услуги